Johtokuntamme vuodelle 2013
Vuoden 2013 valinnat vuosikokouksessa
Virpi Saarenpää     puheenjohtaja 
             1v                  Eero Saarenpää varapuheenjohtaja -
                                  jäsekortiston hoitaja ja opintovastaava
              2v                 Viljo Lehtola  rahaston hoitaja
              2v                 Leena Gröhn sihteeri     
              2v                 Tuula Smeds
               1v                 Marjale Honkala
               1v                 Kirsti Pääkkönen

Varalle                         Eero Salomaa
                                   Margit Vesi
                                   Risto Holappa
Tilintarkastajat
Anneli Andersson
Göran Lindberg
Varalle 
Veikko Salonen
Veikko Karjalainen
Vaalivaliokunta   

Kokoonkutsuja  Kirsti Päkkönen Hannu Miettinen Leena Berg

Yhdistyksen osoite  c/o Saarenpää  Bronsåldersgatan 11
                                                   723 51 Västerås

Reg.nr: 817606-2357
Plusgiro 202302-6Tässä vanha kuva kalakurssilaiset kevättalvella 2010
Toimipaikka Källgatan 13
Paljon lunta talvella 2010 maaliskuussa